Camiño Xacobeo Miñoto - Ribeiro

Aviso legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSI CE), informamos os usuarios dos datos da empresa propietaria desta web:

Responsable
  • Denominación Social: Asociación Camiño Miñoto Ribeiro
  • CIF / NIF: G32471849
  • Nome comercial: CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO
  • Enderezo social: Rúa Otero Novas, 1 - 32200 Cortegada (Ourense)
Contacto
  • E-mail: info@caminominotoribeiro.com
Rexistros
  • Rexistro de Tratamentos conforme ao RGPD: Clientes/Provedores e Usuarios Web.
  • Nome do dominio (sitio web): www.caminominotoribeiro.com

OBXECTO

Asociación Camiño Miñoto Ribeiro (en adelante, "CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO"), responsable do sitio web, pon ao dispor dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do mesmo.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación.

"CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO" resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web.

PROTECCIÓN DE DATOS

"CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO" atópase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e o seu Regulamento de Desenvolvemento, así como para o cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679. De conformidade con estas normativas, informamos que a utilización da nosa páxina web require que se nos faciliten certos datos persoais a través de formularios de rexistro ou contacto, ou mediante o envío de emails, e que estes serán obxecto de tratamento por "CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO". O envío destes datos persoais constitúe o consentimento expreso ao tratamento dos mesmos, aínda que este consentimento é de carácter revocable. Máis información na nosa "Política de Privacidade".

PROPIEDADE INTELECTUAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade de "CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO" ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores.

Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes, e non se permite a reprodución e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu tratamento informático, a súa distribución, difusión, modificación ou transformación, sen o permiso previo e por escrito do mesmo.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a "CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO" e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. "CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO" recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha do prestador sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

O usuario pode utilizar o material que apareza neste sitio web para o seu uso persoal e privado, quedando prohibido o seu uso con fins comerciais. "CAMIÑO MIÑOTO RIBEIRO" velará polo cumprimento das anteriores condicións, como pola debida utilización dos contidos presentados nas súas páxinas web, exercitando todas as accións civís e penais que lle correspondan no caso de infracción ou incumprimento destes dereitos por parte do usuario.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

As presentes Condicións de Uso do sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. O idioma de redacción e interpretación deste aviso legal é o español. Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de Ourense.
Enderezo
Rúa Otero Novas, 1
32200 Cortegada (Ourense) - Galicia
Email

info@caminominotoribeiro.com

Na nosa web utilízanse cookies propias e de terceiros con finalidade analítica e de márketing. Para continuar navegando é necesario aceptar a política de cookies.
Política de Cookies Aceptar